Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Výpověď z nájmu bytu od 01.01.2014

12.12.2013
Jaké změny ve výpovědi z nájmu bytu chystá nový občanský zákoník?
V novém občanském zákoníku platném od 01.01.2014, jsou změny mimo jiné i při výpovědi z nájmu. Tyto změny jsou postaveny ve prospěch pronajímatelů, jelikož bylo podle současné úpravy téměř nemožné „po dobrém“ nájemníka z bytu vystěhovat, bylo to možné na základě soudního příkazu. V některých případech musel také pronajímatel sehnat nájemci náhradní bydlení, toto také nový občanský zákoník ruší. Výpověď je tříměsíční a musí v ní pronajímatel uvést jasné důvody a výpověď také musí obsahovat klauzuli, že má nájemce možnost podat návrh k soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi. Pokud nájemce poruší závažně nájemní smlouvu nájemce bude možné vypovědět nájemní smlouvu okamžitě. V tomto případě bude mít nájemce měsíc na vyklizení bytu.