Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Účetní nemůže sestavit daňové přiznání !!!

20.02.2017
Jak je to s daňovým přiznáním a kdo je může sestavit?
Vedení účetnictví je živnost, kde držitel oprávnění může vést účetnictví a daňovou evidenci, poskytovat účetní poradenství, ale neopravňuje držitele aby sestavoval daňová přiznání. Sestavování daňových přiznání je výhradně v kompetenci daňových poradců. Na druhou stranu daňový poradce účetnictví vést může. V ČR v současné době působí 4658 daňových poradců a 941 daňových společností. Komora certifikovaných účetních eviduje 1138 členů.

S daňovými povinnostmi je spojena i řada sankcí (pokuty, penále a úroky z prodlení), některé mohou dosáhnout řádů miliónů. V případě chyby v daňovém přiznání jsou pokuty hrazeny z pojištění daňových poradců, kteří jsou ze zákona pojištěni. Sankce jsou vyměřeny podnikateli. Ten pak může vymáhat náhradu škod na daňovém poradci. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen sankci uhradit.

V případě samostatných účetních je situace jiná. Pokud se na svého účetního, který není daňovým poradcem, obrátíte s žádostí o zpracování daňového přiznání, měl by vás sám upozornit na to, že tato činnost není v rozsahu jeho živnostenského oprávnění, a proto s sebou nese jistá rizika. Případné chyby vzniklé při zpracování daňového přiznání účetním obvykle nepokryje jejich pojištění odpovědnosti a také účetní nemusí být ze zákona pojištěn.