Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Stav důchodového konta

13.07.2015
Co je to důchodové konto?
Důchodové konto je vlastně přehled dob důchodového pojištění evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení. Lidé se dozvědí o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled hrubých výdělků a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Na výpisu je uveden celkový součet evidované doby a také přehled a součet neevidovaných dob, pro které ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. V součtu evidovaných dob jsou zahrnuty i doby evidence na úřadu práce, které se pro účely nároku na dávku důchodového pojištění a její výši hodnotí v omezené míře. ČSSZ bude přehledy dob pojištění rozesílat lidem, kterým se blíží důchodový věk tj. mužům ročník narození 1954 a ženám ročník narození 1957. Přehledy by měly být rozeslány během prázdnin. ČSSZ chce informovat lidi, kterým se blíží důchodový věk o dobách pojištění s předstihem, aby mohli tito lidé případně doložit neevidovanou dobu pojištění.