Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Solidární zvýšení daně vs daňové přiznání…

20.01.2015
Musí zaměstnanec podat přiznání ?
V roce 2013 musel podat přiznání ten zaměstnanec, který překročil byť jen v jednom měsíci strop pro solidární daň. V roce 2014 bylo novelou zákona o daních z příjmů změněno, že musí překročit roční strop a nyní se nově se zavádí povinnost podat daňové přiznání těm zaměstnancům, kterým byla zúčtována záloha solidární daně a zároveň překročili strop pro sociální a zdravotní pojištění. Tato změna platí zpětně i za zdaňovací období 2014.