Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Přiznání k DPH od roku 2014

25.11.2013
Povinnost elektronického podávání přiznání k DPH
Od 01.01.2014 budou muset všichni plátci podávat přiznání k DPH elektronicky. Výjimku budou tvořit fyzické osoby, které nepřesáhnou obrat šest milionů Kč za davnáct předcházejících kalendářních měsíců. Tyto fyzické osoby mohou podávat také lektronicky, ale mohou podávat protřednictím pošty, či osobně. Elektronické podávání se týká veškerých přiznání řádných, opravných, dodatečných, dále budou muset podávat plátci DPH elektronicky i přihlášku k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů. Dále zůstává povinnost elektronického podávání souhrnných hlášení, následných hlášení, výpisu z evidence dle §92a, což bylo povinností i roku 2013.