Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Práce s handicapem

03.06.2010
I handicapovaní lidé mohou najít zaměstnání, které odpovídá jejich představám. Musí však zaměstnavateli dokázat, že svěřené úkoly zvládnou.
Zdravotně postiženým lidem se hledá práce špatně v kterékoliv době. Nejdůležitější zásadou je nerezignovat a stále na sobě pracovat. Pokud totiž budete mít vyšší vzdělání, povědomí o více oborech, více certifikátů o absolvovaných kurzech a školeních, zvyšuje se tím šance, že najdete zaměstnání, kde se dobře uplatníte. Využívejte možností rozšířit si vzdělání, jak jen to půjde. Jestliže jste se zařadili mezi handicapované teprve nedávno nebo měníte zaměstnání, využijte například nabídek rekvalifikačních kurzů úřadů práce.

Raději osobně

I když nám internet a elektronická pošta v mnohém usnadňují práci, při ucházení se o zaměstnání je stále nejlepší osobní kontakt. Svým osobním šarmem, úsměvem, nápaditými odpověďmi a otázkami se vám snáze podaří zbořit bariéry, které váš případný zaměstnavatel může mít se zaměstnáním handicapované osoby. Pokud jste schováni za telefon či e-mail, bude mnohem jednodušší vás odmítnout.

Nabídněte zaměstnavateli, že svoji práci na vysněném pracovním místě zdarma
předvedete. Prostě ukažte, že na ni máte. Často si zaměstnavatel nedokáže představit, že práci zvládnete stejně dobře jako kdokoliv jiný, a případné překážky odstraníte například nějakou pomůckou, či jen jiným nastavením rozlišení monitoru.

Vyplatím se vám!

Není špatné připomenout budoucímu zaměstnavateli, že se mu vyplatíte. Nemusí si totiž právě uvědomit, že pro zdravotně tělesně postiženého může například čerpat příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa od úřadu práce. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci dokonce musejí plnit podíl zaměstnaných zdravotně postižených osob. Znamená to, že pokud
postiženého zaměstnají, ušetří peníze, které by jinak odvedli státu.

Stoji za to stát se členem organizací, které sdružují osoby se zdravotním postižením, například Roska, Sdružení zdravotně postižených, Liga za práva vozíčkářů, Tyflocentrum a podobně. Tato sdružení mívají vlastní program
podpory zaměstnávání a podniky, jejichž management je zvyklý postižené zaměstnávat, se často přímo obrací na tyto organizace, které jim nabízejí vhodné zaměstnance z řad svých členů.

Nechte se doporučit

Mít doporučení od předchozího zaměstnavatele bylo dobrým zvykem v 30. letech minulého století, tento zvyk se k nám ale vrací. Pokud jste se tedy nerozešli ve zlém, vyžádejte si dobrozdání, kde bude uvedeno, jakých kvalit dosahujete a jak schopní jste pracovníci
. Dobré reference vám mohou výrazně pomoci a vy získáte podstatnou výhodu oproti ostatním uchazečům o totéž místo.
Jestliže sháníte zaměstnání již delší dobu, slevte ze svých nároků a nehledejte je na dobu neurčitou. Využívejte také alternativních úvazků, jako jsou brigády, nárazové práce nebo práce z domu, přijměte zaměstnání na dobu určitou. Je možné, že když se osvědčíte, zaměstnavatel vám příště nabídne lepší podmínky. Posloupnost nestálých zaměstnání je mnohem lepší vizitka než dva roky bez práce.

Buďte všestranní

Při hledání zaměstnání nespoléhejte jen na úřad práce, ale vyhledávejte je pomocí internetových
pracovních serverů, čtěte inzeráty a podobné. Nestyďte se říci ani svým známým, že sháníte práci. Čím víc lidí se svým problémem seznámíte, tím větší máte šanci, že se od někoho dozvíte o zajímavém místě.

Pokud potřebujete kvůli své nemoci zvláštní režim nebo jste rádi sami sobě šéfem, pak je ideální začít podnikat. Chce to jen nápad. Jste-li postižení a stanete se osobami samostatně výdělečně činnými, můžete úřad práce žádat o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a po dohodě můžete získat i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo.