Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Poslední den pro podání daňového přiznání !!!

07.04.2015
Kdy je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmů?
Poslední den pro podání daňového přiznání za rok 2014 bez sankcí je pátek 10.04.2015 !!!

Poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů je 01.04.2015 pokud nemá daňový subjekt daňového poradce. Tento termín se však může bez sankcí prodloužit o pět pracovních dní, jelikož sankce za pozdní podání jsou ze strany finančního úřadu vyměřeny až po pěti pracovních dnech, viz níže § 250 Daňového řádu.

§ 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.