Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Podpora obnovitelných zdrojů energie končí

05.08.2013
Vláda omezí podporu obnovitelných zdrojů energie od 01.01.2014
Toto opatření se bude týkat nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014.

Pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 bude podpra zachována, jestliže jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona.

Zárověň se proslouží dočasná solární daň 10%, a sice pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010.