Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Placení daní na zrušené účty!

18.01.2016
Mnoho poplatníků ještě platí daně na zrušené účty!
Daňová správa upozorňuje poplatníky, že bylo zjištěno v období posledního měsíce 3.500 plateb na zrušené účty finančních úřadů. Tyto platby se sice poplatníkům vrátí zpět, ale vystavují se nebezpečí, že při opakované platbě nestihnou termín pro zaplacení daně a tím správce daně vyměří sankce. V případě pozdní platby je sankcí úrok z prodlení, který odpovídá repo sazbě stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (nyní přibližně 14,05 % ročně).