Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Oznámení účtů pro ekonomickou činnost

12.02.2013
Do 28.února 2013 musí daňové subjekty oznámit své účty správci daně
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, platné od 1. 1. 2013, přináší v rámci boje proti daňovým únikům, řadu opatření, které mají tyto jevy minimalizovat. Jedno z nich je povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny.

Tuto povinnost nově stanovuje § 96 ZDPH. Správce daně bude zveřejňovat účty od 1. 4. 2013 a to v databázi registr plátců DPH. Od tohoto data si budou plátci (odběratelé) moci na dálku ověřit zveřejněné účty dodavetelů zdanitelných plnění prostřednictvím registru plátců DPH.

Pokud odběratel provede úhradu dodavateli na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele, ručí podle §109 ZDPH za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Z tohoto důvodu je v zájmu každého odběratele ověřit si, zda dodavatel na své faktuře uvedl bankovní účet zveřejněný a zbavit se tak povinnosti za daň v tomto případě ručit. Zároveň je v zájmu dodavatelů, aby bankovní účet, který uvádějí na svých dokladech, byl zveřejněný a byli tak pro své odběratele důvěryhodnější.

Je ovšem nutné si uvědomit, že ručení za daň se v případě, že dodavatelem je tzv. nespolehlivý plátce (podle § 106a ZDPH), se ani platbou na zveřejněný účet odběratel nezbavuje. Proto shrnujeme:
- nespolehlivému plátci daně ručí odběratel vždy
- spolehlivému plátci s nezveřejněným účtem odběratel za daň ručí
- spolehlivému plátci se zveřejněným účtem odběratel za daň neručí

Výše uvedenou povinnost je stávající plátce DPH povinen splnit do 28.2.2013 prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace č.25 5111 MFin 5111 vzor č.1.

Pokud stávající plátce DPH do 28. února toto oznámení neučiní, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u tohoto plátce eviduje v rámci registrační povinnosti.
Ověřit zveřejnění účtů můžete na internetu přes stránky České daňové správy, přes horní záložku Registry a databáze a následně levou horní záložku plátci DPH.