Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Minimální platby OSVČ na zdravotní a sociální pojištění v roce 2015..

11.01.2015
Jaké budou minimální platby na sociální a zdravotní pojištění?
Jako každý rok se i v roce 2015 mění minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

U sociálního pojištění se mění minimální platba z 1.894 Kč na 1.943 Kč a první vyšší platbu pojistného bude platit OSVČ po podání přehledu na správu sociálního zabezpečení.

U zdravotního pojištění činila minimální platba za rok 2014 1.752 Kč a od roku 2015 činí 1.797 Kč. OSVČ musí zaplatit vyšší zálohu již za leden 2015!!!