Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Koncese na prodej lihovin

12.03.2013
Vláda chce zpřísnit prodej lihovin
Vláda navrhuje změnu zákona o živnostenském podnikání k zamezení černého trhu s lihovinami.

Novela upravuje koncesované živnosti a rozšiřuje předmět podnikání koncesované živnosti regulující výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin o regulaci jejich prodeje. V přechodných ustanoveních dále řeší přechod živnostenských oprávnění stávajících podnikatelů do režimu koncesované živnosti.

Návrh by měl přispět ke zprůhlednění trhu s lihem a lihovinami, zvýšení ochrany spotřebitelů a zabránění daňovým únikům. Tím zvýšit příjmovou stránku státního rozpočtu.

Dále bude mít změna pozitivní vliv na podnikatelské prostředí a omezí možnost prodávat nezdaněný a nekvalitní líh a lihoviny. Podnikatelé, kteří budou chtít nově prodávat lihoviny, budou moci o koncesi pro prodej lihu a lihovin požádat současně s ohlášením volné živnosti opravňující k prodeji jiných potravinářských výrobků nebo řemeslné živnosti hostinská činnost.

Správní poplatek zůstane stejný bez ohledu na počet současně ohlašovaných živností a požadovaných koncesí, a nedojde k jeho zvýšení.