Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Jednorázová sleva na dani pro FO v roce 2016?

19.05.2015
Evidence tržeb vs sleva na dani?
V roce 2016 má být zavedena elektronická evidence tržeb. Jako kompenzaci na zvýšené náklady pro zavedení evidence tržeb, má být poplatníkům FO poskytnuta jednorázová sleva na dani v maximální výši 5.000 Kč. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé alespoň jednou zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Dále se v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb uvažuje o snížení DPH na 15% ve stravovacích provozech, aby tato povinnost nezvýšila ceny jídel.