Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Jak je to s osvobozením prodeje domu nebo bytu?

31.03.2015
Na co si dát pozor při prodeji domu nebo bytu?
Osvobození prodeje rodinného domu nebo bytu podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů. Může jít o prodej rodinného domu vč. souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, kdy musí být splněna podmínka bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

V případě, že měl poplatník bydliště po dobu kratší dvou let bezprostředně před prodejem, můžeme jít na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Poplatník musí prostředky získané prodejem zcela nebo zčásti použít na uspokojení vlastní bytové potřeby, tj. ke koupi rodinného domu nebo bytu ke svému bydlení.

Pokud neměl poplatník v domě bydliště postupuje se u všech nemovitostí stejně, časový test pro osvobození je pět let.