Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňové dopady minimální mzdy...

11.01.2017
Jak se projeví zvýšení minimální mzdy v daních?
Od prvního lednu 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 Kč měsíčně. Na minimální mzdě jsou závislé některé daňové úlevy jejichž výčet uvádíme:

- osvobození starobních důchodů je navázáno na minimální mzdu a sice u starobních důchodů nebo obdobných pravidelně vyplácených penzí se osvobození od daně z příjmu fyzických osob váže na minimální mzdu. Osvobození od daně z příjmu fyzických osob podléhá částka za kalendářní rok do 36 násobku minimální mzdy, za rok 2017 se jedná o částku do 396 000 korun,


- nárok na daňový bonus na dítě je také navázán na minimální mzdu, a sice poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňový bonus, který má příjem ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálu nebo pronájmu za rok vyšší než šestinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Pro nárok na daňový bonus v roce 2017 je třeba mít příjem alespoň 66 000 Kč,


- dále je na minimální mzdu navázána i sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, a sice sleva na dani je možná čerpat do částky minimální mzdy na každé dítě, což v roce 2017 činí 11 000 Kč.