Online poptávka
543 249 832
608 737 948

ČSSZ začíná posílat inventury.

13.02.2017
Komu, jak a kdy zasílá ČSSZ přehledy plateb?
Přehledy plateb a zálohy tzv. inventury Česká správa sociálního zabezpečení začala posílat v polovině února a bude je zasílat cca měsíc. Pokud má OSVČ zřízenu datovou schránku, bude ČSSZ zasílat přednostně do datové schránky, což je podle údajů ČSSZ pouze dvanáct procent osob. Pokud má OSVČ zástupce bude ČSSZ zasílat tomuto zástupci. Zaslaný přehled je podkladem pro podání přehledu o příjmech a výdajích, který musejí OSVČ každoročně odevzdat příslušné správě. Tuto povinnost má OSVČ do 2. května 2017 a OSVČ, které mají daňového poradce do 1. srpna 2017. Doplatek musí zaplatit do 8 dnů od podání přehledu a také změnit výši zálohy po podání přehledu.