Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Autorské honoráře v roce 2015..

16.03.2015
Jak budou zdaněny autorské honoráře?
V roce 2014 byl zdaněn autorský honorář do 10.000 Kč v kalendářním měsíci od jednoho plátce srážkovou daní. Toto bylo zakotveno v §7 odstavec 6 Zákona o daních z příjmů. Na žádost poplatníka měl plátce povinnost vystavit potvrzení o sražené dani a poplatník si mohl srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost dle § 36 odstavec 7 Zákona o daních z příjmů. Změna v roce 2015 spočívá v tom, že si poplatník nebude moci tuto sraženou daň započít na celkovou daňovou povinnost.