Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

30.09.2019

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH