Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z nemovitých věcí

02.09.2019

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)