Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

27.12.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
– souhrnné hlášení za listopad 2018
– kontrolní hlášení za listopad 2018