Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

25.10.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018