Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

25.09.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
– souhrnné hlášení za srpen 2018
– kontrolní hlášení za srpen 2018