Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z nemovitých věcí

31.08.2018

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
   s daní vyšší než 5 000 Kč)