Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

15.02.2018

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně