Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Smluvní klienti

Smluvní klienti, se rozumí klienti s nimiž byla uzavřena mandátní smlouva na vedení účetnictví či daňové evidence