Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Škoda způsobená klientovi

Škoda způsobená klientovi se rozumí škoda způsobená naší společností, ne však škoda způsobená na základě nepravdivých nebo neúplných dokladů či podkladů předaných naší společnosti.