Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňový subjekt

Daňový subjekt je osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně.