Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Vedení daňové evidence

V roce 2004 zaniklo v České republice jednoduché účetnictví a zůstalo pouze účetnictví podvojné. Svým způsobem na zaniklé jednoduché účetnictví navazuje daňová evidence. Vedení daňové evidence pracuje na podobných principech. Ustanovení §7b, odst.1 zákona č.586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu stanovují obsah daňové evidence nikoli však formu jeho zpracování. Zde je ponechán prostor pro individuální zpracování příjmů a výdajů v mezích zákona. Nejčastějšími formami vedení daňové evidence jsou deníky příjmů a výdajů nebo evidenční karty. Toto ustanovení se vztahuje na fyzické osoby, které nevedou účetnictví a uplatňují daňové výdaje ve skutečné výši. Jedná se tedy o osoby, které před rokem 2004 vedli jednoduché účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.

Pomocí vedení daňové evidence dochází k zajištění základu daní z příjmu, přehled o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění daní a také přehled o stavu majetku a závazcích, které ovlivňují daň z příjmu.

Tato služba zajišťuje kompletní vedení daňové evidence nebo dle požadavků klienta, kontrolu či rekonstrukci daňové evidence. Zpracování daňové evidence je možné za různé časové úseky např. měsíčně či čtvrtletně.

Přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak

Pokud již nechcete vést daňovou evidenci nebo jete překročili obrat (obrat pro povinné vedení účetnictví je obrat 25 milionů Kč dle §1, Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a chcete přejít na účetnictví, může Vám být naše firma nápomocna. Při přechodu z daňové evidence na účetnictví se postupuje dle přílohy č.3 k Zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Součástí můstku na přechod z daňové evidence na účetnictví je i daňová optimalizace. Na základě výstupů z daňové evidence daňový poradce vyhodnotí, jaká je nejlepší varianta, zda přechod na účetnictví nebo jestli je lepší založit třeba novou společnost a ještě ušetřit peníze. Je také důležité správně vybrat okamžik přechodu na účetnictví, velkou výhodou je zdanění pohledávek a zásob v devíti následujících letech po přechodu. Také pro Vás naše firma může zajistit přechod z účetnictví na daňovou evidenci. Při přechodu účetnictví na daňovou evidenci se postupuje dle přílohy č.2 k Zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.