eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Pro vaši pohodu s Pohodou.

Kompletní daňovou evidenci umíme vést tak, že při její kontrole začne spokojeně příst i samotný berňák. Se zajatci DPH máme práci každý měsíc, s rebely bez DPH jednou ročně.

Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Zákon stanovuje její obsah, ale ne formu zpracování. Naší klientelou jsou hlavně fyzické osoby, které nevedou účetnictví a uplatňují daňové výdaje ve skutečné výši.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím?

Pro vedení daňové evidence je klíčový zákon o daních z příjmů. Daňová evidence zjišťuje správnou výši základu daně z příjmů. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Účetnictví upravuje zákon o účetnictví, je detailnější a komplexnější. Pro hospodářský výsledek je směrodatný rozdíl mezi výnosy a náklady. Příjmy, výdaje, náklady a výnosy zúčtujeme pěkně zvlášť podvojný zápisem a výsledkem je jasný přehled zisků a ztrát.

K naší a vaší účetní pohodě výrazně přispívá program Pohoda. Společně zvládneme plynulý přechod z daňové evidence na účetnictví, nebo naopak. Náš ekonom vaši situaci vyhodnotí a navrhne vám nejlepší řešení a termín ke změně tak, aby to pro vás bylo výhodné. A třeba se ukáže, že úspornější bude založit novou společnost.

Spočítejte to i mně