Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňová přiznání

Proč daňové přiznání svěřit nám?

Co musím udělat já?

Vy jenom e-mailem pošlete podklady a poté podepíšete samotné přiznání nebo plnou moc. Vše ostatní zařídíme my.

Jak probíhá zpracování daňového přiznání?

Spolupráce zpravidla začíná vaším dotazem, následuje telefonát s naším daňovým poradcem, při němž si upřesníte podrobnosti. Jakmile od vás pak obdržíme e-mail s nezbytnými podklady, které vám předem přesně specifikujeme, pustí se náš poradce do vypracování daňového přiznání. Obvykle máme hotovo do týdne a po zaplacení faktury vaše přiznání elektronicky podáme.

Vše lze zvládnout, aniž byste naši kancelář vůbec osobně navštívili.

Časté dotazy

Jaký je nejzazší termín, kdy je v daném roce služba poskytována? Do kdy musím daňové přiznání podat?

Termín podání přiznání pro běžné občany a firmy je 31. března

Občané a firmy, které zastupuje daňový poradce, podávají daňové přiznání až do 30. června následujícího roku.

Kolik stojí zpracování daňového přiznání?

Musím podat přiznání v případě, že jsem měl příjmy od více zaměstnavatelů současně?

Ano, musíte, pokud nebyl váš vedlejší příjem zdaněn srážkovou daní. V opačném případě nemusíte, ale můžete.

 

Další informace o této službě - Vypracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta, v tom případě odpovídá firma jen za údaje vyplněné na daňovém tiskopisu přiznání a nezkoumá úplnost a pravdivost předložených údajů. Druhá varianta spočívá v kontrole účetnictví či daňové evidence, daňové přiznání je pak vyplněno na základě zkontrolovaných údajů. V tomto případě za daňové přiznání naše firma odpovídá v plném rozsahu.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňová přiznání jsou různá, ale chtěli bychom se v této sekci více věnovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože je komplikovanější než ostatní přiznání. Daň z příjmů fyzických osob se skládá z pěti druhů příjmů. Je to příjem ze zaměstnání §6, příjem z podnikání §7, příjem z kapitálového majetku §8, příjem z pronájmu §9 a příjem ostatní §10. Když má fyzická osoba kombinaci těchto příjmů, je to velice zajímavá a kreativní záležitost.

Asi každý ví, co je příjem ze zaměstnání a okrajově i ví, co je příjem z podnikání, ale co je příjem z kapitálového majetku a jak se zdaňuje? Je to vlastně příjem, který nám přináší nějaký kapitál. Tento kapitál někam vložíme nebo někomu půjčíme a plyne nám z něj příjem nejčastěji ve formě úroků, pokud je tento úrok od banky či podobné instituce, je zdaněn srážkovou daní a tento příjem nebudeme dále zdaňovat. Když však půjčíme známému peníze na jakýkoli účel a budeme chtít po něm úrok, tak tento příjem musíme zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příjem z pronájmu vypadá celkem jasně, ale klienti nevědí, zda se zdaňuje pouze pronájem nebo i příjem za služby, zda uplatnit paušální výdaje či skutečné výdaje, je zde mnoho otázek a obzvlášť u tohoto druhu příjmu mohou fyzické osoby hodně ušetřit, když se obrátí na odborníky.

Ostatní příjem je příjem, který se nevejde do předchozích druhů příjmů a je to např. příjem z prodeje nemovitosti, z prodeje cenných papírů , podílů atd. V tomto druhu příjmů existuje mnoho osvobození, takže se ve větší části daň vůbec neplatí, ale je potřeba to vědět.

Závěrem bychom chtěli říci, že pokud má fyzická osoba více druhů příjmů, tak by bylo dobré se jít poradit s odborníkem. Daňový poradce si promluví s klientem z důvodu získání informací a vytvoří tzv. daňovou optimalizaci. Většinou i po zaplacení odměny daňovému poradci poplatník na dani ještě ušetří!