Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňová optimalizace, audit

Daňová optimalizace

Tato služba zahrnuje analýzu činnosti účetní jednotky a její plány do budoucna. Daňovou optimalizaci provádí výhradně náš daňový poradce.

Audit

Společnost EURODANĚ, spol. s r.o. zařídí jakýkoli audit účetnictví našim klientům i jiným firmám. Audit může být zákonný nebo i audit pro interní účely firmy.

Podmínky zákonného auditu stanoví §20 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podmínky jsou následující:

Pro zákonný audit u akciové společnosti stačí, pokud je splněna jedna ze tří podmínek a u ostatních obchodních společností musí být splněny dvě ze tří těchto podmínek.

Pokud je firma naším zákazníkem, stačí když udělí jednatel pokyn k provedení auditu, náš auditor audit provede a vypracuje zprávu auditora. Poté je se zprávou auditora seznámeno vedení firmy, případně se audit uloží spolu s účetní závěrkou na Obchodní rejstřík.