Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění za osoby, kde je plátcem stát

14.07.2014
Platba zdravotního pojištění za osoby, kde je plátcem stát se zvyšuje o 58 Kč
Od 01.07.2014 se zvyšuje platba pojistného za osoby, za které je plátce stát. Vyměřovací základ se zvyšuje o 430 Kč na částku 6.259 Kč, platby pojistného za tyto osoby bude 845 Kč měsíčně (dříve 787 Kč měsíčně). Dříve bylo pojistné za tyto osoby navýšeno k 01.11.2013 o 64 Kč měsíčně.