Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ

03.02.2014
Lednová záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 1 752 Kč od 01.01.2014
Jako každý rok se k 01.01. mění minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ. Změna od 01.01.2014 je minimální, o 4 koruny české ze 1 748 na 1 752 Kč. Zvýšenou zálohu je potřeba zaplatit již za leden 2014, tato záloha je splatná 10.02.2014. Pokud si OSVČ výši zálohy nezmění, příslušná zdravotní pojišťovny vyměří penále. Toto penále bude ale minimální, v řádů jednotek korun českých, takže není potřeba se tímto vážněji zabývat.