Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více dětmi

30.07.2017
Jak a od kdy se zvýší daňové zvýhodnění na děti?

Novelou daňových zákonů, která vyšla ve Sbírce zákonů od číslem 170/2017, se zvyšují částky daňové zvýhodnění a sice: na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč. **Tyto slevy na dani lze uplatnit již pro rok 2017**.

Měsíční daňové zvýhodnění se u prvního dítěte nezvyšuje a zůstává stejné v částce 1.117 Kč, na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč, z částky 1.417 Kč na **částku 1.617 Kč** a třetí a každé další dítě se zvyšuje o 300 Kč, z částky 1.717 Kč na **částku 2.017 Kč**. Toto zvýšené zvýhodnění si může zaměstnanec uplatnit ve mzdách za měsíc červenec 2017. Zbývající část nároku může být poplatníkovi poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.