Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zvláštní režim DPH pro elektronickou službu..

21.04.2015
Jak využít jednotné správní místo MOSS?
Zásadnější změnou pro rok 2015 je změna v pravidlech EU pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných občanům jednotlivých států EU. Tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele (kupujícího občana), tzn. že k produktu musí být přidána sazba DPH platná v daném státě spotřebitele. Aby se podnikatelé nemuseli registrovat k DPH v každém členském státě, kam svoji službu prodají, mohou využít režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop – MOSS).

Jakých produktů se novinka týká?

Nový režim zdanění se týká elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. V případě elektronicky poskytovaných služeb jde hlavně o podnikatele, kteří poskytují službu prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě, především pak jde o:
• prezentace na elektronické síti (webové stránky),
• stahování aplikací,
• stahování hudby a filmů,
• stahování počítačových her,
• přístup k online počítačovým hrám,
• elektronické knížky,
• antivirové programy,
• online aukce.