Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zrušení povinnosti přiznávat DPH ze záloh

08.12.2004
Změnou § 21 se ruší povinnost přiznávat daň v okamžiku přijetí platby (zálohy). Oba případy znamenají upuštění od zdaňování poskytnutých plateb, které předcházejí...
Změnou § 21 se ruší povinnost přiznávat daň v okamžiku přijetí platby (zálohy). Oba případy znamenají upuštění od zdaňování poskytnutých plateb, které předcházejí vlastní zdanitelné plnění.

Odstavec 2 definuje, že povinnost přiznat daň vzniká pouze ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v případech:

- dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. h) - jde o přeúčtování zboží, které je zdanitelným plněním,
- při poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. g) - jde o přeúčtování služeb, které je zdanitelným plněním, pouze však u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí.

Zatímco přeúčtování zboží je vždy vyjmuto z povinnosti přiznat daň ke dni přijetí platby předcházející zdanitelnému plnění, u přeúčtování služeb jsou vyňaty jen přeúčtovávané služby týkající se nájmu nemovitostí. Na rozdíl od odstavce 3 se toto ustanovení týká všech plátců bez rozdílu.

Odstavec 3 zbavuje povinnosti přiznat daň ke dni přijetí platby také osoby, které nevedou účetnictví. I jim vzniká povinnost přiznat daň pouze ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato změna je podstatnou změnou v novele zákona o DPH, kterou již schválil parlament a čeká jen na podpis prezidenta.