Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zrušení druhého pilíře důchodového spoření

11.08.2014
Jak stát naloží s penězi z druhého pilíře?
Vláda jedná o zrušení druhého důchodového pilíře, jsou dva navrhované termíny zrušení do v roce 2016 nebo 2017. Lidé se nemusí o svoje peníze bát, vláda bude dbát toho, aby nepoškodila klienty, kteří vložili do druhého pilíře peníze.

Klienti se budou moci rozhodnout, jak naložit s vrácenými penězi, budou mít tři možnosti, převod peněz do třetího pilíře (tzv. penzijní připojištění), výplata v hotovosti nebo dorovnání peněz do průběžného důchodového systému (tzv. první pilíř). Na tento proces ukončení bude dohlížet Česká správa sociálního zabezpečení a Česká národní banka.