Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zrušení druhého pilíře důchodového připojištění...

19.11.2015
Jaké jsou možnosti účastníků 2. pilíře?
K 31.12.2015 bude uzavřen 2. pilíř penzijního připojištění, do 31.12.2016 budou vyplaceny účastníkům peníze a ti budou mít následující možnosti:

- převedou si všechny prostředky na svůj účet, v tomto případě budou mít nižší vyměřovací základ pro důchod (1. pilíř),
- převedou prostředky do penzijního připojištění (3. pilíře), v tomto případě budou mít nižší vyměřovací základ pro důchod (1. pilíř),
- převedou 3/5 prostředků do důchodového systému (1. pilíř), vyměřovací základ pro důchod budou mít stejný, jako kdyby nespořili v druhém pilíři.