Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny zdanění zaměstnaců v příštích letech

10.07.2012
Vláda schválila změny ve zdanění fyzických osob
V současné době diskutované změny mají přinést na přechodné období roků 2013 až 2015 následující:
- zavedení druhé sazby daně 7 % z příjmů, které přesáhnou maximální vyměřovací základ stanovený pro sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč).
- zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění (72násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,8 mil. Kč).

Již je schválena novela s účinností od roku 2015 přinášející tyto změny:
- zrušení superhrubé mzdy, odvody z hrubé mzdy
- zvýšení sazby daně na 19 %
- zavedení zaměstnanecké slevy 3 000 Kč
- nemožnost uplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) u příjmů, které přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč
- zvýšení sazby odvodů pojistného na zdravotní pojištění z 4,5 % na 6,5 %