Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny výše záloh na sociální pojištění OSVČ 2018

01.02.2018
Jak a kdy se musí změnit záloha na sociální pojištění?

Od 01.01.2018 jsou stanoveny pro OSVČ vyšší vyměřovací základy a zálohy na sociální pojištění a sice:

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se zvyšuje z částky 2 061 Kč na 2 189 Kč, maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se zvyšuje z částky 825 Kč na 876 Kč, maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění se zvyšuje z částky 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč.

Výši zálohy je potřeba změnit až po podání přehledu za rok 2018.