Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny v registraci k DPH

31.08.2012
Pozor na změny v registraci k DPH do roku 2013
- Nadále bude asi nejčastějším důvodem pro vznik plátcovství překročení obratu (ať již ve výši 1 000 000 Kč nebo od roku 2015 po snížení ve výši 750 000 Kč). Nicméně plátcem bychom se stali v takovém případě již od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci překročení obratu (dosud to je až od prvního dne třetího měsíce).
- Navíc za opomenutí se registrovat již nebude mírný postih v podobě současného § 98 ZDPH, ale klasické sankce podle daňového řádu (§ 250 DŘ). Plátce při opomenutí bude totiž zaregistrován zpětně k datu, kdy měla být původně registrace provedena! Navíc by podle přechodných ustanovení mělo platit, že osoby, které se měly registrovat do 31. 12. 2012 a neučinily tak, se od 1. 1. 2013 stanou automaticky plátci.
- Ustanovení § 6 ZDPH má ještě obsahovat podmínky pro vznik plátcovství v případě smlouvy o sdružení (princip jako dosud, změna je v tom, že jako člen může být i osoba povinná k dani bez sídla v tuzemsku), ostatní případy vzniku plátcovství se objeví v nových §§ 6a až 6f.
- Pozor na chystané změny u dobrovolné registrace osoby jako plátce, kdy bude rozhodným nikoliv datum, od kterého se bude chtít osoba jako plátce zaregistrovat, ale datum oznámení (tj. převzetí) rozhodnutí správce daně o tom, že je zaregistrována.