Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny v elektronickém podání

18.09.2012
Jaké budou změny v elektonickém podání v následujích letech?
- V současné době je povinné podání v elektronické podobě pouze souhrnného hlášení, výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle § 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU.
- Novela zákona o DPH, o které se v současnosti jedná v Poslanecké sněmovně, zavádí povinnost předkládat v elektronické podobě daňová přiznání vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Navrhuje se účinnost těchto ustanovení od 1. 1. 2014 a současně i vyjmutí některých plátců, fyzických osob, z této povinnosti.
- Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky mají mít malí podnikatelé ? fyzické osoby s obratem do 6 milionů Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců, pokud jim již nevznikla povinnosti činit podání elektronicky na základě tohoto či jiného zákona.
- Je třeba vzít v úvahu, že zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa již zavedl povinnost podávat elektronicky daňová přiznání k DPFO ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění pro všechny zaměstnavatele. Všichni zaměstnavatelé tak již musí mít zajištěnu cestu, jak komunikovat se správcem daně elektronicky.