Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny u daně z nemovitostí od roku 2014

06.08.2013
Změna poplatníka u daně z nemoviotostí
Od roku 2013 byla změna sazby daně z nemovitostíze 3% na 4%. Sazba by měla být platná i pro rok 2014. Dále od roku 2014 má zákon o dani z převodu nemovitostí nahradit zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Zásadní změna spočívá ve změně poplatníka. Poplatníkem bude nově nabyvatel nemovitosti, do konce roku 2013 byl pouze ručitelem. Institut ručení ze zákona vypadne.

Změna je také nemovitostí nabývaných do společného jmění manželů, nově se bude podávat jediné přiznání, daň bude placena společně a nerozdílně. Nyní podává každý z manželů přiznání na jednu polovinu a platí daň z této poloviny.