Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny DPH ve stavebnictví od 01.01.2012

27.12.2011
Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která zavádí režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (tzv. reverse charge).
Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která zavádí režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (tzv. reverse charge). To je ve stavebnictví velká změna vyžadující zcela jiný systém vystavování daňových dokladů a uvádění v daňovém přiznání. Na stránkách Ministerstva financí ČR je uveden článek, který danou problematiku osvětluje. Podívat se na něj můžete na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html