Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna zdanění malých fotovoltaických elektráren?

02.06.2016
Jak budou zdaněny příjmy z FVE od roku 2016?
Změnou energetického zákona není vyžadována licence pro fotovolatické elektrárny do 10kW. Tímto ustanovením energetického zákona vypadl tento příjem z § 7 odst. 1 písmeno a) Zákona o daních z příjmů (podnikání), tudíž se bude zdaňovat §10 (ostatní příjmy). Zde se bude moci uplatnit osvobození při příjmu do 30.000 Kč v kalendářním roce, ale nebudou se moci uplatnit odpisy, jen výdaje. Jsou nějaké názory, že to bude pro poplatníky výhodnější, že budou mít buď osvobozeno nebo nebudou muset platit sociální a zdravotní pojištění. Dle našeho názoru bude tato změna pro většinu poplatníků nevýhodná, jelikož většina příjmů je vyšší než 30.000 Kč a poplatníci nemají jiné výdaje než odpisy.