Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna ve zdanění záloh u daňové evidence

12.10.2012
Změny v zákoně o DPH komplikují zdanění záloh pro FO
Jedna z podstatných změn se týká mj. i přijetí úplat osobou, která nevede účetnictví. Novela totiž navrhuje zrušení současného § 21 odst. 2 ZDPH: Plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.