Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna v dani z převodu nemovitostí..

19.10.2015
Kdo bude poplatníkem daně z převodu od 01.01.2016?
V současné době je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) kupující, ale pokud se ve smlouvě dohodnou, může jím být i kupující. V dosavadním znění zákona byl kupující poplatníkem pouze ve výjimečných případech exekucí, vyvlastnění, vydržení nebo nabytí nemovitosti ve veřejné dražbě.

Návrh novely zákona daně z nabytí nemovitých věcí jednoznačně určuje poplatníka daně, a sice kupujícího. Volba poplatníka s sebou nesla problémy v praxi, které se tímto jednoznačným vymezením odstraní. Tento koncept odpovídá většině evropských zemí, kde již funguje bez problémů. Návrh zároveň ruší institut ručitele daně.