Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna osvobození daně ze solárních panelů

09.07.2012
Informace GFŘ k rozšíření osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření
- V letošním roce byl přijat zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen ?zákon o podporovaných zdrojích energie?), který s účinností od 1. 1. 2013 nahrazuje dosavadní zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech ustanovení o odvodu a jeho osvobození. Nová právní úprava osvobozuje od odvodu elektřinu vyrobenou ze slunečního záření nejen ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí, ale bez rozdílu ve všech výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW. Toto rozšířené osvobození však platí až pro elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.