Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna minimálních záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

05.01.2005
Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ, které nejsou osvobozeny od platby minimální měsíční zálohy, se zvyšuje z 1 071 Kč na 1 143 Kč. Tuto minimální měsíční zálohu jsou OSVČ povinny platit již za měsíc leden 2005!...
Minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení OSVČ s hlavní činností se zvyšuje z 997 Kč na 1 192 Kč a u OSVČ s vedlejší činností z 499 na 530 Kč. Dobrovolné minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění při platbě minimální měsíční zálohy na sociální zabezpečení u OSVČ s hlavní činností zvyšuje z 149 Kč na 178 Kč a u OSVČ s vedlejší činností ze 75 Kč na 77 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ se odvíjí od valorizované průměrné mzdy za minulý rok. Pro osoby Pro rok 2004 byl minimální vyměřovací základ 3 368 Kč (40% z valorizované průměrné mzdy za rok 2003: 40% x ½ x 15 711 x 1,0717) Pro rok 2005 je minimální vyměřovací základ 4 024 Kč (45% z valorizované průměrné mzdy za rok 2004: 45% x ½ x 16769 x 1,0665)