Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zdaňovací období DPH od roku 2013

20.11.2012
Změna ve zdaňovacím období DPH
- Základní zdaňovací období má být nově měsíční. Z tohoto pravidla jsou výjimkou plátci neusazení v ČR, tedy nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Noví plátci mohou provést přechod na čtvrtletní zdaňovací období teprve od třetího roku, pokud mají obrat pod 10 mil. Kč a nejsou označeni jako nespolehliví plátci. Dosavadní plátci nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období.
- Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Tedy i přihlášky i DPH, změny údajů a přiznání. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč.